Viết chuyện buồn lên cát


Ắc hẵn chúng ta đã từng nghe câu chuyện: viết chuyện buồn lên cát, khắc chuyện vui lên đá, chữ viết trên cát sẽ nhanh chóng bị sóng xoá đi, còn chữ khắc trên đá sẽ còn mãi với thời gian, những điều tốt đẹp sẽ được ghi nhớ mãi, còn những chuyện không vui sẽ sớm tan biến theo bọt nước, nhưng chúng ta lại có thói quen nhớ rất lâu lỗi lầm của người khác, còn với những điều tốt mà người khác làm cho mình lại nhanh chóng quên đi.

Tôi từng có thói quen viết nhật ký, một ngày đẹp trời mở ra xem lại, toàn chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, kể cũng lạ, chúng ta thích ghi lại chuyện buồn hơn chuyện vui, nhưng lại thích đọc lại chuyện vui hơn chuyện buồn.


Phung Design

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.