Đào đường cuối năm

Đến hẹn lại lên, đến nổi chỉ cần nhìn thấy cảnh đó là biết đã cận Tết rồi, đó là hình ảnh đào đường rất đặc trưng ở Việt Nam. Ngày xưa tôi hay thắc mắc, sao cứ phải chờ đến cuối năm là đào đường tập thể nhỉ! sau này mới biết, thì ra hàng năm nhà nước có cấp kinh phí cho công tác tu sửa đường, cuối năm không sử dụng hết thì phải hoàn trả lại, nên mới có cảnh đào đường lung tung để khỏi phải hoàn trả lại kinh phí đã cấp.

Chỉ khổ cho dân đen, cuối năm đã có đủ thứ phải lo, nào là lo tiền ăn Tết, lo tiền về quê, lo mua sắm Tết... tần suất ra đường ngày càng nhiều hơn, và cơ hội hít khói bụi cũng nhiều hơn và chất lượng khói bụi cũng tăng cao vì đi đâu cũng gặp đào đường.


Phung Design

Chia sẻ các câu chuyện về Cuộc sống, Kinh nghiệm, Xã hội và Tình yêu... với giọng văn dí dỏm, hài hước.